Kameravalvonnan rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Tmi Hyvinvointi Visio (Y-tunnus 3167195-8)
  Isokatu 11
  90100 Oulu

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Ella Ikäheimo
  puh. 044 309 7391
  ella.ikaheimo@hyvinvointivisio.fi

 3. Rekisterin nimi
  Tmi Hyvinvointi Visio kameravalvonta

 4. Oikeudet rekisteriin
  Rekisteristä vastaava henkilö ja hänen valtuuttamat henkilöt

 5. Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn perusteet
  Ensisijaisesti kameravalvonnan tavoite on rikosten ja ilkivallan ennalta estäminen.
  Tavoitteena on myös asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden parantaminen sekä yrityksen hallussa olevan omaisuuden suojaaminen. Rekisteritietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn, sekä tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen. 

 6. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallentuvat videokuva vain ulko-oven ja odotustilan alueelta.
  Videokuvan lisäksi rekisteriin tallentuu päivämäärä ja kellonaika.

 7. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteri muodostuu yrityksen ulko-oven läheisyyteen asennetun kameran välittämästä analogisesta tai digitaalisesta tallenteesta. Kohteessa kameravalvonnasta on ilmoitettu asiasta kertovilla tarroilla ja kylteillä.

 8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta säännöllisesti minnekään. Pyynnöstä kameroiden tallentamia tietoja luovutetaan viranomaiselle, kuten poliisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys
  Valvontakameroiden ohjauskeskukset sijaitsevat Hyvinvointi Vision tiloissa, joihin on pääsy vain rekisterinpitäjällä. Tallenteisiin pääsy on suojattu salasanoilla ja pääsy rajoitettu vain rekisterinpitäjälle. Rekisterin tietoja säilytetään tarpeelliseksi todettu aika. Digitaaliset tallenteet tuhoutuvat keskimääräisesti kahden viikon jälkeen uuden tallenteen alle.